Tôi đã có một số châu Á (tiếng Nhật và người Trung quốc) bạn bè thì tôi là một sinh viên ở MỸ, nhưng tôi đã không bao giờ có cơ hội để gặp một ai đó từ Hàn quốc trước, đặc biệt là một cô gái. Vâng, tôi phải nói rằng, tôi đã rất ngạc nhiên khi khám phá ra rằng cô gái hàn quốc không chỉ dễ thương nhưng cũng rất thân thiện khi nói đến cuộc hội thoại trực tuyến.

Chúng tôi trò chuyện hơn giờ anh và pháp và kể từ bây giờ chúng ta bắt kịp trực tuyến mỗi hai hay ba ngày trên Skype hoặc Facebook và chúng tôi chia sẻ cuộc sống của chúng tôi câu chuyện.

Ngược lại, mỗi lần tôi gặp một Nhật bản, Trung quốc hoặc người phụ nữ trên làm tôi luôn gặp phải vấn đề truyền thông

Đầu tiên, họ rất nhát với người nước ngoài và thứ hai của anh là không tốt, và đôi khi nó là khó để hiểu một cách chính xác. Vì vậy, tôi sẽ phải lựa chọn giữa một cuộc trò chuyện với một cô gái từ Hàn quốc hoặc từ một quốc gia châu Á cam hoặc bất kỳ trang web tương tự như chạy nói chuyện, tôi sẽ chọn các cô gái hàn quốc mà không do dự

About