Tôi thích Hàn quốc văn hóa và mi cố gắng để tìm hiểu ngôn ngữ của họ, điều này đã được một trong những giấc mơ của tôi thậm chí có đi du lịch vì vậy, nếu bất cứ ai có thể giúp tôi, xin vui lòng viết một email.

Có rất NHIỀU người Hàn quốc.

Tuy nhiên, nó các loại khó xử yêu cầu họ để gặp các bạn chỉ vì anh thích văn hóa của họ

Tôi muốn làm bạn với một người ở trường hoặc làm việc từ khi các một kết nối dễ dàng hơn. Hại cho trẻ vị thành niên, bạo lực hay mối đe dọa, quấy rối hay chính cuộc xâm lược mạo danh, hay sai, gian lận hay lừa đảo, gây tổn Hại cho trẻ vị thành niên, bạo lực hay mối đe dọa, quấy rối hay chính cuộc xâm lược mạo danh, hay sai, gian lận hay lừa đảo, gây tổn Hại cho trẻ vị thành niên, bạo lực hay mối đe dọa, quấy rối hay chính cuộc xâm lược mạo danh, hay sai, gian lận hay lừa đảo

About