Vì vậy nếu anh vẫn còn tự hỏi tại sao thỏa hiệp quan trọng là trong một mối quan hệ, chúng tôi biết câu trả lời. Mối quan hệ giữa hai người và đang diễn ra trên điểm chung của họ. Này, đất chung là thỏa hiệp, và nó là một nền tảng cho lớp cam kết các mối quan hệ. Thỏa hiệp thường hiểu là cho một cái gì đó để đạt được một nơi của sự hiểu biết của bạn.

Tại một số điểm trong mối quan hệ của bạn, bạn và đối tác của bạn sẽ có một cách tiếp cận khác nhau, ý kiến hay muốn. Tại thời điểm này, một trong các bạn cần phải thừa nhận, hoặc lựa chọn tốt hơn là để thỏa hiệp. Thỏa hiệp là một trạng thái trung gian giữa mâu thuẫn thay thế đạt bởi sự nhượng bộ’. Đây là mặt tích cực của sự thỏa hiệp – khi bạn gặp nhau ở giữa. Mục tiêu là những thỏa hiệp là cùng có lợi – đó bạn có được không mất, qua sự nhượng bộ. Mỗi người sẽ có hạnh phúc với các kết quả. Tuy nhiên, nó cũng là định nghĩa là”sự mưu mẹo chấp nhận tiêu chuẩn được thấp hơn là mong muốn”.

Đây là phía xuống của sự thỏa hiệp

Để thành công thỏa hiệp trong mối quan hệ, bạn cần phải hiểu những chênh lệch giữa sự hy sinh vs thỏa hiệp. Thỏa hiệp không bao giờ nên là một sự hy sinh của lõi giá trị, niềm tin hay nhu cầu. Đó là khi những quy mô đã cho quá xa trong những sai hướng. Cả hai giải thích làm nổi bật các mâu thuẫn bản chất của sự thỏa hiệp. Nó có thể là cả các giải quyết và sự sụp đổ của một mối quan hệ. Vậy làm thế nào có thỏa hiệp chơi ra trong thực tế. Thỏa hiệp trong mối quan hệ có thể là một khó khăn cân bằng hành động. Nó đã được gọi là một cái ác cần thiết. Tuy nhiên, khả năng để thỏa hiệp là một kỹ năng có giá trị trên cá nhân và mối quan hệ chuyên nghiệp. Chúng ta không thể luôn đúng, nhưng nếu chúng ta luôn cho thỏa hiệp có thể gây ra oán giận. Hãy phác thảo các kỹ năng cần thiết của thành công, bao gồm. Thỏa hiệp luôn luôn không phải là dễ dàng. Đôi khi, bạn giành chiến thắng một chút, đôi khi bạn bị mất một chút. Nhưng nếu cả hai bạn không sẵn sàng hy sinh trong các mối quan hệ, rất có thể là cậu sẽ đạt được một giao lộ của mối quan hệ đó sẽ mang lại cho nó hẳn. Vì vậy, chúng ta hãy xem, nơi bạn nên và không nên khuyến khích bao gồm trong mối quan hệ. Các già axiom vợ hạnh phúc, đời vui được phản chiếu của một số sự thật. Mối quan hệ của bạn là hạnh phúc hơn nhiều khi bạn đối tác được hạnh phúc. Nhưng điều đó không có nghĩa là họ phải nhận theo cách của họ. Được lắng nghe và thấu hiểu là cơ bản để kết nối. Một số khu vực này là cần thiết để đạt được một thỏa thuận như họ tạo thành một phần của cuộc sống hàng ngày. Có một nghiêm trọng đối tác, có nghĩa là bạn sẽ phải giải quyết một số các vấn đề trên đường đi.

Và đây là nơi đàm phán trả tiền đi

Nghe nhau, kết nối và tạo ra một cách tiếp cận. Vấn đề đó tạo thành một cơ sở của làm thế nào anh sống cuộc sống của bạn với nhau có thể mất một ít đàm phán để đến được nơi mà anh cảm thấy cả hai thừa nhận và chấp nhận. Nhưng đặt trong những nỗ lực để vượt qua sự chia cắt, và tìm mối quan hệ của đất trung vào những vấn đề cơ bản. Chúc mừng tình yêu bằng cuộc sống hạnh phúc. Tất cả thỏa hiệp dựa trên cho và nhận, nhưng đó không thể được đưa ra trên một số nguyên tắc cơ bản. Một mối quan hệ không nên vi phạm một số cốt yếu tố. Quyền lợi của bạn và nhu cầu của bạn sẽ không bao giờ bị xâm phạm bởi đối tác của bạn. Đây là những khu vực mà bạn không nên trở lại, và sự thỏa hiệp thực sự sẽ là thỏa thuận ngắt. Đó là cách của tôi, hoặc các đường cao tốc không phải là nhất có thái độ. Tuy nhiên, nếu đối tác của bạn muốn bạn đến thỏa hiệp về vấn đề cơ bản để bản sắc riêng của bạn và giá trị, nó chỉ có thể là thời gian để bắt đầu đi. Không thỏa hiệp nếu nó có nghĩa là hạ thấp tiêu chuẩn của bạn cho ít hơn cái anh đáng được. Nó là về việc tạo ra một công bằng sân chơi để chứa hai cá nhân. Nó không phải là về thủng lưới để hạ thấp tiêu chuẩn. Mục tiêu, bạn nên cả hai đều hướng đến là để có được tốt nhất của cả hai thế giới của bạn. Hãy nhớ rằng bạn của cách để thỏa hiệp phải là sự khởi đầu của kết nối và không cần phải dứt khoát. Thay đổi, và phát triển cùng nhau thích nghi. Học bài học của bạn làm với những gì bạn có – thỏa hiệp có thể là linh hoạt như thái độ của anh sẽ được. Sử dụng cá nhân của bạn, sức mạnh và điểm yếu nhận thức và giá trị để mở rộng, và không hợp đồng thế giới của nhau. Thỏa hiệp trong mối quan hệ có thể mở đường đến sự hài lòng

About